Pedagogická činnosť

Publikácie

Projekty

Kontakt

Odborný asistent

Oblasti výskumného zamerania:

 • elektronické bankovníctvo a financie
 • bezpečnosť elektronického bankovníctva
 • online marketing
 • e-learning
 • IT technológie podporujúce ekonomické aktivity
 • vzdelávanie v oblasti podnikania

Životopis – SK/ EN

ORCID No: 0000-0002-9761-7597

Publons: Martin Vejačka – publons

Pedagogická činnosť

Cvičenia z predmetu:
 • Informatika I.
 • Informatika II.
 • Ekonomické informačné systémy
 • Elektronické služby v bankovníctve


Konzultačné hodiny

 • Piatok 13:30 miestnosť č. 210 (nutná dohoda vopred emailom)

Vedenie záverečných prác

Diplomové práce za roky 2021-2022:

 • Nové trendy v mobilnom marketingu a ich využitie
 • Analýza služieb e-Governmentu v krajinách Európskej únie

Bakalárske práce: za roky 2021-2022:

 • Mobilné aplikácie pre eGovernment a ich využite v EÚ
 • Mobilné bankovníctvo v podmienkach bankového sektora SR
 • Analýza bezpečného správania sa používateľov elektronického bankovníctva
 • Mobilné bankovníctvo v podmienkach bankového sektora SR
 • Mobilný marketing a jeho aktuálne trendy
 • Online platobné systémy a ich bezpečnosť
 • Digitálny podpis a možnosti jeho využitia v hospodárstve Slovenska

Publikácie

5 najvýznamnejších publikácii
  Kategória Publikácia
  ADC Differences in Buyer Journey between High- and Low-Value Customers of E-Commerce Business / Lukáš Kakalejčík, Jozef Bucko, Martin Vejačka – 2019. In: Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Roč. 14, č. 2 (2019), s. 47-58 [online]. – ISSN 0718-1876
  ADM Facebook advertising and its efficiency on the Slovak market / Martin Vejačka – 2012. In: E+M Ekonomie a Management. Vol. 15, no. 1 (2012), p. 116-127. – ISSN 1212-3609
  ADM Influence of security and trust on electronic banking adoption in Slovakia / Martin Vejačka, Tomáš Štofa – 2017. In: E+M Ekonomie a Management. Vol. 20, no. 4 (2017), p. 135-150. – ISSN 1212-3609
  ADM Social media marketing in comparison with other forms of marketing in the Slovak banking sector / Martin Vejačka – 2017. In: Market – Tržište. Vol. 29, no. 1 (2017), p. 23-38. – ISSN 0353-4790
  ADM Analysis of employment in the EU according to europe 2020 strategy targets / Dana Paľová, Martin Vejačka – 2018. In: Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. – Szczecin (Poľsko) : Centre of Sociological Research Roč. 11, č. 3 (2018), s. 96-112 – ISSN 2071-789X
 • Zoznam všetkých publikácií
 • Projekty

  Medzinárodné projekty:
  1. FLUID-WIN – Finance, Logistics and Production Integration Domain by Web-based Interaction Network , 6RP, Program IST, N. 027083; 2006 – 2008 – riešiteľ
  2. FASTER – LLP – Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions – riešiteľ
  3. RECREATE – Recovery the Crisis through Entrepreneurial Attitude- Erasmus + Strategic Partnership- riešiteľ
  4. RESTART – Reinforce Entreprenurial and Digital Skills of Students and Teachers to Enhance the Modernization of Higher Education in Moldova – riešiteľ
  Národné projekty:
  1. VEGA – Systémy pre podporu rozhodovania a business intelligence v rámci sieťovej ekonomiky (1/0201/19) – zodpovedný riešiteľ
  2. VEGA – The socio-economic potential of data sharing as a tool to support smart supply chain management (1/0873/21) – riešiteľ
  3. VEGA – Security models of distributed systems providing electronic services (1/0945/12) – riešiteľ
  4. Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE – riešiteľ
  5. Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE – Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE – riešiteľ

  Kontakt

  Adresa Kancelária Telefón E-mail
  Technická univerzita v Košiciach

  Němcovej 32, 040 01 Košice

  Číslo dverí: 220 055/602 3268 martin.vejacka@tuke.sk