Kontaktné informácie

Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 32
040 01 Košice
Slovenská republika