Meno Pozícia Budova Miestnosť E-mail Telefón
doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD. vedúci katedry Němcovej 32 222 jozef.bucko@tuke.sk 055/602 3266
RNDr. Július Czap, PhD. odborný asistent Němcovej 32 212 julius.czap@tuke.sk 055/602 3273
RNDr. Viera Gavalová, PhD. odborná asistentka Němcovej 32 211 viera.gavalova@tuke.sk 055/602 3269
RNDr. Erika Liptáková, PhD. odborná asistentka Němcovej 32 213 erika.liptakova@tuke.sk 055/602 3274
Mgr. Alena Mojsejová, PhD. odborná asistentka Němcovej 32 213 alena.mojsejova@tuke.sk 055/602 3274
Ing. Miroslava Nyulásziová, PhD. odborná asistentka miroslava.nyulasziova@tuke.sk
Ing. Dana Paľová, PhD. odborná asistentka Němcovej 32 221 dana.palova@tuke.sk 055/602 3268
RNDr. Libuša Révészová, PhD. odborná asistentka Němcovej 32 217 libusa.reveszova@tuke.sk 055/602 3261
Ing. Ján Štofa, PhD. odborný asistent Němcovej 32 211 jan.stofa@tuke.sk 055/602 3269
RNDr. Peter Šugerek, PhD. odborný asistent Němcovej 32 212 peter.sugerek@tuke.sk 055/602 3273
Ing. Martin Vejačka, PhD. odborný asistent Němcovej 32 221 martin.vejacka@tuke.sk 055/602 3268
Ing. Tomáš Pitka interný doktorand Němcovej 32 tomas.pitka@student.tuke.sk
Ing. Michal Kočiš systémový administrátor Němcovej 32 214 michal.kocis@tuke.sk 055/602 3260
Mgr. Adela Szalayová systémová administrátorka Němcovej 32 214 adela.szalayova@tuke.sk 055/602 3316