MIPRO 2022

Členovia našej katedry sa koncom mája 2022 opäť zúčastnili medzinárodnej konferencie MIPRO 2022, Computers in Education kde prezentovali svoje príspevky zamerané na využívanie IKT vo…

Open Data Lab

Naši študenti v rámci predmetu „Aplikácie pre základné spracovanie údajov“ participujú na unikátnom pilotnom projekte spolupráce medzi neziskovým sektorom, samosprávami a akademickou pôdou. Občianske združenie…