produkované v slovenskom a anglickom jazyku

Online odborný kurz (tréning)

Vzdelávacie tréningové materiály

Odborné prezentácie

Professionalization of public procurement – dostupné po zverejnení v konferenčnom zborníku z medzinárodnej konferencie 4th Smart Communities Academy: uilding Smart Communities for the Future

Vedecké články

Local Barriers in the Efficient Use of Green Public Procurement – Case of Slovakia – dostupné po zverejnení v časopise Juridical Tribune

Cross-border Public Procurement in the European Union – dostupné po zverejnení v časopise EU Agrarian Law

Diseminačné materiály