Jean Monnet modul Verejné obstarávanie v Európskej únii obsahuje vzdelávacie a výskumné aktivity zamerané na verejné obstarávanie v EÚ. Akademická pridaná hodnota pramení predovšetkým zo zavedenia špeciálneho vzdelávacieho obsahu zameraného na právne, administratívne, ekonomické a environmentálne aspekty verejného obstarávania v EÚ do študijných programov s ekonomickým zameraním. Modul je navrhnutý najmä pre študentov, ktorí sa v rámci svojho štúdia priamo nezaoberajú témami európskej integrácie. Modul podporí prípravu budúcich profesionálov zručných v oblasti verejného obstarávania v EÚ, a to predovšetkým prostredníctvom odborného vzdelávania a výskumných aktivít. Výstupy budú dostupné pre každého kto má o tému záujem. Modul taktiež podporí prvotné skúsenosti mladých učiteľov/výskumníkov so vzdelávaním a výskumom v oblasti európskych integračných štúdií. V rámci modulu bude pripravený na mieru šitý kurz určený pre študentov a praktikov. Cieľová skupina bude benefitovať práve z na mieru šitého vzdelávacieho obsahu, ktorý integruje teoretické poznatky a praktické zručnosti. Témy z oblasti európskych integračných štúdií budú inkorporované v rámci študijných programov, ktoré nemajú prioritné zameranie na európske štúdia. Budúce a existujúce administratívne kapacity vo verejnej správe budú mať zabezpečený priamy prístup k dôležitým informáciám o tom, ako riadiť procesy verejného obstarávania v Európskej únii.