Katedra regionálnych vied a manažmentu

Katedra regionálnych vied a manažmentu je jednou z katedier Ekonomickej fakulty (TUKE). Katedra sa zameriava najmä na výskum a výučbu v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja, manažmentu, práva a európskych štúdií.

V mene fakulty spolupracuje katedra s organizáciami z externého prostredia TUKE a to predovšetkým za účelom realizácie výskumných aktivít v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja. Členovia katedry aktívne participujú na domácich a zahraničných vedeckých i vzdelávacích projektoch.

Ďalšie informácie je možné získať na stránke http://krvam.ekf.tuke.sk/krvam/.

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Košiciach