Odborné prezentácie

V časti Výstupy boli zverejnené odborné prezentácie k štúdiu v rámci predmetu Verejné obstarávanie v EÚ.