Školenie – súhrnné správy

Koordinátor projektu sa 22.7.2021 zúčastnil odborného školenia, ktoré organizoval Úrad pre verejné obstarávanie. Školenie bolo zamerané na súhrnné správy a povinnosti verejných obstarávateľov súvisiace so súhrnnými správami.