Odborný seminár

V dňoch 04. – 07. 05.2021 sa koordinátor projektu zúčastnil Úvodného a praktického seminára: Pravidlá verejného obstarávania v EÚ, politika a prax.

Seminár organizoval Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) a konal sa online formou a bol zameraný na právny rámec verejného obstarávania v EÚ, proces verejného obstarávania a najvýznamnejšiu judikatúru Európskeho súdneho dvora v oblasti verejného obstarávania. Súčasťou seminára bolo aj riešenie zaujímavých praktických zadaní.

Účelom účasti na seminári je obohatenie vytvoreného obsahu vzdelávacích materiálov na predmete Verejné obstarávanie v EÚ a určených pre ďalšie ročníky študentov.