Úspešný 3. ročník výučby

Predmet Verejné obstarávanie v EÚ, ktorý vznikol v rámci projektu EUPP a vďaka podpore Európskej únie bol úspešne uzavretý aj v letnom semestri akademického roku 2020/2021.

Predmet vznikol ako nový povinne voliteľný predmet určený pre študentov v študijnom programe Ekonomika a manažment verejnej správy a študentov v programe Financie, bankovníctvo a investovanie.