Certifikáty

Prvé certifikáty boli odovzdané študentom za úspešné absolvovanie predmetu Verejné obstarávanie v EÚ.