Úvodné aktivity projektu

Projekt EUPP bol prezentovaný na informačných dňoch programu Erasmus+ v Košiciach, 23.10.2018.

EUPP prezentácia – Informačné dni Erasmus+

V rámci projektu EUPP boli pripravené prvé diseminačné nástroje – plagát a brožúra

Tomáš Malatinec (koordinátor projektu) sa 29.11.2018 zúčastnil na Jean Monnet Kick-off
stretnutí, na ktorom sa zišli zástupcovia projektov vybraných v rámci výzvy (EAC/A05/2017). Úvodné stretnutie umožnilo vytvorenie synergií medzi príjemcami grantov.

Image result for jean monnet kick off meeting 29.11. 2018 brussels photo

V rámci projektu EUPP bola Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach udelená plaketa Jean Monnet Module. Plaketu udelila Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) za koordináciu akcie vzdelávania v oblasti európskych integračných štúdií.